Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.44.31

Verš

hateṣu malla-varyeṣu
vidruteṣu ca bhoja-rāṭ
nyavārayat sva-tūryāṇi
vākyaṁ cedam uvāca ha

Synonyma

hateṣu — zabiti; malla-varyeṣu — nejlepší zápasníci; vidruteṣu — když utekli; ca — a; bhoja-rāṭ — král Bhojů, Kaṁsa; nyavārayat — zastavil; sva — své vlastní; tūryāṇi — hudební nástroje; vākyam — slova; ca — a; idam — tato; uvāca ha — pronesl.

Překlad

Když král Bhojů vidĕl, že všichni jeho nejlepší zápasníci byli zabiti nebo utekli, zastavil hudební produkci, určenou původnĕ pro jeho potĕšení, a pronesl tato slova: