Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.41.48

Verš

tāv ajñāpayataṁ bhṛtyaṁ
kim ahaṁ karavāṇi vām
puṁso ’ty-anugraho hy eṣa
bhavadbhir yan niyujyate

Synonyma

tau — Oni; ājñāpayatam — by mĕli prosím nařídit; bhṛtyam — svému služebníkovi; kim — co; aham — já; karavāṇi — mĕl bych udĕlat; vām — pro Vás; puṁsaḥ — pro kohokoliv; ati — nesmírná; anugrahaḥ — milost; hi — vskutku; eṣaḥ — tato; bhavadbhiḥ — Vámi; yat — v níž; niyujyate — je zapojen.

Překlad

Prosím nařiďte mi, svému služebníkovi, udĕlat cokoliv si přejete. Být Vámi zapojen do nĕjaké služby je pro každého velké požehnání.