Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.41.47

Verš

na hi vāṁ viṣamā dṛṣṭiḥ
suhṛdor jagad-ātmanoḥ
samayoḥ sarva-bhūteṣu
bhajantaṁ bhajator api

Synonyma

na — není; hi — jistĕ; vām — Váš; viṣamā — předpojatý; dṛṣṭiḥ — pohled; suhṛdoḥ — kteří jste přáteli; jagat — vesmíru; ātmanoḥ — Duše; samayoḥ — stejnĕ naklonĕní; sarva — všem; bhūteṣu — živým bytostem; bhajantam — tĕm, kdo Vás uctívají; bhajatoḥ — oplácející; api — i když.

Překlad

Jelikož jste přátelé a Nejvyšší Duše celého vesmíru, hledíte na všechny nezaujatým pohledem. Proto vždy zůstáváte stejnĕ naklonĕní všem živým bytostem, i když oplácíte láskyplné uctívání svých oddaných.