Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.41.46

Verš

bhavantau kila viśvasya
jagataḥ kāraṇaṁ param
avatīrṇāv ihāṁśena
kṣemāya ca bhavāya ca

Synonyma

bhavantau — Vy dva; kila — vskutku; viśvasya — celého; jagataḥ — vesmíru; kāraṇam — příčina; param — konečná; avatīrṇau — když jste sestoupili; iha — sem; aṁśena — se svými úplnými částmi; kṣemāya — ve prospĕch; ca — a; bhavāya — pro blaho; ca — také.

Překlad

Vy dva Pánové jste konečná příčina celého tohoto vesmíru. Sestoupili jste se svými úplnými expanzemi, abyste tomuto svĕtu přinesli prospĕch a blaho.