Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.41.43

Verš

tataḥ sudāmno bhavanaṁ
mālā-kārasya jagmatuḥ
tau dṛṣṭvā sa samutthāya
nanāma śirasā bhuvi

Synonyma

tataḥ — poté; sudāmnaḥ — Sudāmy; bhavanam — do domu; mālā-kārasya — výrobce girland; jagmatuḥ — oba šli; tau — je; dṛṣṭvā — když spatřil; saḥ — on; samutthāya — poté, co vstal; nanāma — poklonil se; śirasā — hlavou; bhuvi — k zemi.

Překlad

Oba Pánové pak šli do domu výrobce girland Sudāmy. Jakmile Je Sudāmā spatřil, hned vstal a potom se poklonil hlavou až k zemi.