Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.41.4

Verš

śrī-akrūra uvāca
adbhutānīha yāvanti
bhūmau viyati vā jale
tvayi viśvātmake tāni
kiṁ me ’dṛṣṭaṁ vipaśyataḥ

Synonyma

śrī-akrūraḥ uvāca — Śrī Akrūra řekl; adbhutāni — úžasné vĕci; iha — v tomto svĕtĕ; yāvanti — jakékoliv; bhūmau — na zemi; viyati — na nebi; — nebo; jale — ve vodĕ; tvayi — v Tobĕ; viśva-ātmake — který zahrnuješ vše; tāni — ony; kim — co; me — mnou; adṛṣṭam — nevidĕné; vipaśyataḥ — vidící (Tebe).

Překlad

Śrī Akrūra řekl: Všechny úžasné vĕci, které lze na zemi, na nebi nebo ve vodĕ najít, existují v Tobĕ. Ty zahrnuješ vše, a co jsem tedy nevidĕl, když vidím Tebe?