Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.41.29

Verš

prāsāda-śikharārūḍhāḥ
prīty-utphulla-mukhāmbujāḥ
abhyavarṣan saumanasyaiḥ
pramadā bala-keśavau

Synonyma

prāsāda — zámků; śikhara — na střechy; ārūḍhāḥ — jež vystoupily; prīti — láskou; utphulla — rozkvétající; mukha — jejich tváře; ambujāḥ — jako lotosy; abhyavarṣan — zasypávaly; saumanasyaiḥ — kvĕty; pramadāḥ — přitažlivé ženy; bala-keśavau — Balarāmu a Kṛṣṇu.

Překlad

Lotosové tváře žen, jež vystoupily na střechy zámků, rozkvétaly láskou, když Pána Balarāmu a Pána Kṛṣṇu zasypávaly kvĕty.