Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.40.6

Verš

eke tvākhila-karmāṇi
sannyasyopaśamaṁ gatāḥ
jñānino jñāna-yajñena
yajanti jñāna-vigraham

Synonyma

eke — nĕkteří; tvā — Tobĕ; akhila — všechny; karmāṇi — činnosti; sannyasya — odevzdávající; upaśamam — klidu; gatāḥ — dosahující; jñāninaḥ — hledači poznání; jñāna-yajñena — obĕtí v podobĕ rozvoje poznání; yajanti — uctívají; jñāna-vigraham — ztĕlesnĕné poznání.

Překlad

Nĕkteří lidé se při hledání duchovního poznání vzdávají všech hmotných činností a poté, co takto dosáhli klidu, provádĕjí obĕť formou filosofického zkoumání, aby uctívali Tebe jakožto původní podobu veškerého poznání.

Význam

Moderní filosofové hledají poznání, aniž by se obtĕžovali uctívat Nejvyšší Osobnost Božství, a tak přirozenĕ dosahují jen skrovných, ne-li úplnĕ bezcenných výsledků.