Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.40.29

Verš

namo vijñāna-mātrāya
sarva-pratyaya-hetave
puruṣeśa-pradhānāya
brahmaṇe ’nanta-śaktaye

Synonyma

namaḥ — poklony; vijñāna — čistého poznání; mātrāya — ztĕlesnĕní; sarva — všech; pratyaya — podob poznání; hetave — zdroji; puruṣa — osoby; īśa — ovládající síly; pradhānāya — Jemu, který ovládá; brahmaṇe — Nejvyšší Absolutní Pravdĕ; ananta — neomezené; śaktaye — jejíž energie.

Překlad

Skládám poklony Nejvyšší Absolutní Pravdĕ, majiteli neomezených energií. Je ztĕlesnĕním čistého, transcendentálního poznání, zdrojem všech druhů vĕdomí a vládcem přírodních sil, jež ovládají živou bytost.