Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.40.26

Verš

yathābudho jalaṁ hitvā
praticchannaṁ tad-udbhavaiḥ
abhyeti mṛga-tṛṣṇāṁ vai
tadvat tvāhaṁ parāṅ-mukhaḥ

Synonyma

yathā — jako; abudhaḥ — neinteligentní osoba; jalam — vodu; hitvā — přehlížející; praticchannam — zakrytou; tat-udbhavaiḥ — rostlinami, které v ní rostou; abhyeti — žene se za; mṛga-tṛṣṇām — fatou morgánou; vai — vskutku; tadvat — stejnĕ; tvā — Tebe; aham — já; parāk-mukhaḥ — odvrácený od.

Překlad

Odvrátil jsem se od Tebe, stejnĕ jako hlupák přehlédne vodní nádrž zakrytou rostlinami, které v ní rostou, a žene se za fatou morgánou.