Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.40.25

Verš

anityānātma-duḥkheṣu
viparyaya-matir hy aham
dvandvārāmas tamo-viṣṭo
na jāne tvātmanaḥ priyam

Synonyma

anitya — ne vĕčné; anātma — ne skutečné já; duḥkheṣu — ve zdrojích utrpení; viparyaya — obrácenĕ; matiḥ — jehož mentalita; hi — vskutku; aham — já; dvandva — v dualitĕ; ārāmaḥ — nacházející potĕšení; tamaḥ — v nevĕdomosti; viṣṭaḥ — pohroužený; na jāne — nedokážu rozpoznat; tvā — Tebe; ātmanaḥ — mĕ; priyam — nejdražšího.

Překlad

Tak jsem mylnĕ považoval dočasné za vĕčné, své tĕlo za vlastní já a zdroje utrpení za zdroje štĕstí a snažil jsem se nacházet potĕšení v hmotných dualitách. Takto jsem byl pokrytý nevĕdomostí a nedokázal jsem rozpoznat Tebe jako pravý cíl mé lásky.