Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.40.24

Verš

ahaṁ cātmātmajāgāra-
dārārtha-svajanādiṣu
bhramāmi svapna-kalpeṣu
mūḍhaḥ satya-dhiyā vibho

Synonyma

aham — já; ca — také; ātma — týkající se mého tĕla; ātma-ja — dĕti; agāra — domov; dāra — manželka; artha — bohatství; sva-jana — následovníci; ādiṣu — a tak dále; bhramāmi — jsem zmatený; svapna — sen; kalpeṣu — kteří jsou přesnĕ jako; mūḍhaḥ — pošetilý; satya — že jsou skuteční; dhiyā — s představou; vibho — ó všemocný Pane.

Překlad

I já jsem takto zmatený, ó všemocný Pane, a pošetile považuji své tĕlo, dĕti, domov, manželku, peníze a následovníky za skutečné, třebaže jsou přitom stejnĕ neskuteční jako sen.