Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.40.23

Verš

bhagavan jīva-loko ’yaṁ
mohitas tava māyayā
ahaṁ mamety asad-grāho
bhrāmyate karma-vartmasu

Synonyma

bhagavan — ó Nejvyšší Pane; jīva — živých bytostí; lokaḥ — svĕt; ayam — tento; mohitaḥ — zmatený; tava — Tvou; māyayā — klamnou energií; aham mama iti — založené na představách „já“ a „moje“; asat — mylné; grāhaḥ — jejichž pojetí; bhrāmyate — je přinucený putovat; karma — plodonosného konání; vartmasu — po cestách.

Překlad

Ó Nejvyšší Pane, živé bytosti v tomto svĕtĕ jsou zmatené Tvou klamnou energií. Podléhají mylným představám „já“ a „moje“, a tak jsou nucené putovat po cestách plodonosné práce.