Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.40.2

Verš

bhūs toyam agniḥ pavanaṁ kham ādir
mahān ajādir mana indriyāṇi
sarvendriyārthā vibudhāś ca sarve
ye hetavas te jagato ’ṅga-bhūtāḥ

Synonyma

bhūḥ — zemĕ; toyam — voda; agniḥ — oheň; pavanam — vzduch; kham — éter; ādiḥ — a jeho zdroj, falešné ego; mahānmahat-tattva; ajā — celková hmotná příroda; ādiḥ — její zdroj, Nejvyšší Pán; manaḥ — mysl; indriyāṇi — smysly; sarva-indriya — všech smyslů; arthāḥ — předmĕty vnímání; vibudhāḥ — polobozi; ca — a; sarve — všichni; ye — které; hetavaḥ — příčiny; te — Tvého; jagataḥ — vesmíru; aṅga — z tĕla; bhūtāḥ — stvoření.

Překlad

Zemĕ, voda, oheň, vzduch, éter a jeho zdroj, falešné ego, mahat-tattva, celková hmotná příroda a její zdroj, expanze Nejvyššího Pána jako Puruṣa, mysl, smysly, smyslové předmĕty a vládnoucí božstva smyslů  –  všechny tyto příčiny vesmírného projevu pocházejí z Tvého transcendentálního tĕla.