Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.4.38

Verš

yathāmayo ’ṅge samupekṣito nṛbhir
na śakyate rūḍha-padaś cikitsitum
yathendriya-grāma upekṣitas tathā
ripur mahān baddha-balo na cālyate

Synonyma

yathā — jako; āmayaḥ — nemoc; aṅge — v těle; samupekṣitaḥ — zanedbaná; nṛbhiḥ — lidmi; na — ne; śakyate — může; rūḍha-padaḥ — když je akutní; cikitsitum — být léčena; yathā — a jako; indriya-grāmaḥ — smysly; upekṣitaḥ — neovládané na začátku; tathā — podobně; ripuḥ mahān — velký nepřítel; baddha-balaḥ — když zesílí; na — ne; cālyate — může být ovládnut.

Překlad

“Stejně jako nemoc, která se zanedbá v jejím počátečním stádiu, přeroste později v akutní a neléčitelnou, nebo smysly neovládnuté na začátku se stanou později neovladatelnými, také zpočátku zanedbaný nepřítel bude později nepřemožitelný.”