Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.4.29

Verš

tasyāṁ rātryāṁ vyatītāyāṁ
kaṁsa āhūya mantriṇaḥ
tebhya ācaṣṭa tat sarvaṁ
yad uktaṁ yoga-nidrayā

Synonyma

tasyām — ta; rātryām — noc; vyatītāyām — poté, co uplynula; kaṁsaḥ — král Kaṁsa; āhūya — svolal; mantriṇaḥ — všechny ministry; tebhyaḥ — jim; ācaṣṭa — sdělil; tat — to; sarvam — vše; yat uktam — co bylo řečeno (že Kaṁsův vrah se již narodil někde jinde); yoga-nidrayā — Yogamāyou, bohyní Durgou.

Překlad

Poté, co uplynul zbytek noci, Kaṁsa svolal své ministry a sdělil jim vše, co řekla Yogamāyā (která vyjevila, že ten, kdo má Kaṁsu zavraždit, se již narodil někde jinde).

Význam

Védské písmo Caṇḍī uvádí, že māyā, energie Nejvyššího Pána, je zároveň nidrā: durgā devī sarva-bhūteṣu nidrā-rūpeṇa samāsthitaḥ. Energie Yogamāyi a Mahāmāyi udržuje živé bytosti v tomto hmotném světě ve stavu spánku v hluboké temnotě nevědomosti. Yogamāyā neboli bohyně Durgā ponechala Kaṁsu v nevědomosti ohledně Kṛṣṇova zrození a oklamala ho, aby věřil, že jeho nepřítel Kṛṣṇa se narodil někde jinde. Kṛṣṇa se narodil jako syn Devakī, ale podle svého původního plánu, který prorokoval Brahmovi, se odebral do Vṛndāvanu, aby jedenáct let působil potěšení matce Yaśodě a Nandovi Mahārājovi společně s dalšími důvěrnými přáteli a oddanými. Pak se měl vrátit Kaṁsu zabít. Jelikož toto Kaṁsa nevěděl, věřil tomu, co prohlásila Yogamāyā-že se Kṛṣṇa nenarodil Devakī, ale někde jinde.