Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.39.8

Verš

śrī-śuka uvāca
pṛṣṭo bhagavatā sarvaṁ
varṇayām āsa mādhavaḥ
vairānubandhaṁ yaduṣu
vasudeva-vadhodyamam

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; pṛṣṭaḥ — požádaný; bhagavatā — Nejvyšším Pánem; sarvam — vše; varṇayām āsa — popsal; mādhavaḥ — Akrūra, potomek Madhua; vaira-anubandham — nepřátelství; yaduṣu — vůči Yaduovcům; vasudeva — Vasudevu; vadha — zavraždit; udyamam — pokus.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Akrūra, potomek Madhua, na žádost Nejvyššího Pána popsal celou situaci, včetnĕ nepřátelství krále Kaṁsy vůči Yaduovcům a jeho pokusu zavraždit Vasudevu.