Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.39.49-50

Verš

bṛhat-kati-tata-śroṇi
karabhoru-dvayānvitam
cāru-jānu-yugaṁ cāru
jaṅghā-yugala-saṁyutam
tuṅga-gulphāruṇa-nakha
vrāta-dīdhitibhir vṛtam
navāṅguly-aṅguṣṭha-dalair
vilasat-pāda-paṅkajam

Synonyma

bṛhat — velká; kaṭi-taṭa — jehož bedra; śroṇi — a boky; karabha — jako chobot slona; ūru — stehen; dvaya — pár; anvitam — mĕl; cāru — přitažlivá; jānu-yugam — jehož dvĕ kolena; cāru — přitažlivý; jaṅghā — holení; yugala — pár; saṁyutam — mĕl; tuṅga — vysoké; gulpha — jehož kotníky; aruṇa — načervenalých; nakha-vrāta — z jehož nehtů; dīdhitibhiḥ — zářivými paprsky; vṛtam — obklopené; nava — mĕkké; aṅguli-aṅguṣṭha — dva palce a ostatní prsty na nohách; dalaiḥ — jako okvĕtní lístky; vilasat — zářící; pāda-paṅkajam — jehož lotosové nohy.

Překlad

Mĕl velká bedra a boky, stehna jako chobot slona a přitažlivĕ tvarovaná kolena a holenĕ. Jeho vysoké kotníky odrážely záři vycházející z nehtů Jeho prstů podobných okvĕtním lístkům, které zkrášlovaly Jeho lotosové nohy.