Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.39.4

Verš

śrī-bhagavān uvāca
tāta saumyāgataḥ kaccit
sv-āgataṁ bhadram astu vaḥ
api sva-jñāti-bandhūnām
anamīvam anāmayam

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil; tāta — ó strýčku; saumya — ó laskavý; āgataḥ — přijel jsi; kaccit — zdali; su-āgatam — vítej; bhadram — vše dobré; astu — nechť je; vaḥ — pro tebe; api — zdali; sva — pro tvé přátele a dobrodince; jñāti — důvĕrné příbuzné; bandhūnām — a ostatní členy rodiny; anamīvam — nepřítomnost neštĕstí; anāmayarn — nepřítomnost nemoci.

Překlad

Nejvyšší Pán pravil: Můj milý, laskavý strýčku Akrūro, mĕl jsi pohodlnou cestu? Přeji ti všechno štĕstí. Jsou naši přátelé, dobrodinci a příbuzní, blízcí i vzdálení, štastní a zdraví?