Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.39.3

Verš

sāyantanāśanaṁ kṛtvā
bhagavān devakī-sutaḥ
suhṛtsu vṛttaṁ kaṁsasya
papracchānyac cikīrṣitam

Synonyma

sāyantana — večerní; aśanam — najedení se; kṛtvā — poté, co učinil; bhagavān — Nejvyšší Pán; devakī-sutaḥ — syn Devakī; suhṛtsu — vůči Jeho dobrodincům z řad příbuzných a přátel; vṛttam — na chování; kaṁsasya — Kaṁsy; papraccha — zeptal se; anyat — další; cikīrṣitam — zámĕry.

Překlad

Po večeři se Pán Kṛṣṇa, syn Devakī, zeptal Akrūry, jak se Kaṁsa chová k jejich drahým příbuzným a přátelům a co má tento král dále v plánu.