Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.39.2

Verš

kim alabhyaṁ bhagavati
prasanne śrī-niketane
tathāpi tat-parā rājan
na hi vāñchanti kiñcana

Synonyma

kim — co; alabhyam — je nedosažitelné; bhagavati — Nejvyšší Pán; prasanne — je-li spokojený; śrī — bohynĕ štĕstí; niketane — sídlo; tathā api — přesto; tat-parāḥ — ti, kdo jsou Mu oddáni; rājan — ó králi (Parīkṣite); na — ne; hi — vskutku; vāñchanti — touží; kiñcana — po čemkoliv.

Překlad

Můj milý králi, co je nedosažitelné pro toho, kdo uspokojil Nejvyšší Osobnost Božství, útočištĕ bohynĕ štĕstí? Přesto ti, kdo se odevzdali oddané službĕ Pánu, od Nĕho nikdy nic nechtĕjí.