Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.39.1

Verš

śrī-śuka uvāca
sukhopaviṣṭaḥ paryaṅke
rama-kṛṣṇoru-mānitaḥ
lebhe manorathān sarvān
pathi yān sa cakāra ha

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; sukha — pohodlnĕ; upaviṣṭaḥ — usazený; paryaṅke — na pohovce; rāma-kṛṣṇa — Pánem Balarāmou a Pánem Kṛṣṇou; uru — velmi; mānitaḥ — poctĕný; lebhe — dosáhl; manaḥ-rathān — svých tužeb; sarvān — všech; pathi — na cestĕ; yān — které; saḥ — on; cakāra ha — projevil.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Poté, co Akrūra, pohodlnĕ usazený na pohovce, takto obdržel velké pocty od Pána Balarāmy s Pánem Kṛṣṇou, cítil, že všechny touhy, o kterých rozjímal po cestĕ, se nyní splnily.