Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.39.27

Verš

anārdra-dhīr eṣa samāsthito rathaṁ
tam anv amī ca tvarayanti durmadāḥ
gopā anobhiḥ sthavirair upekṣitaṁ
daivaṁ ca no ’dya pratikūlam īhate

Synonyma

anārdra-dhīḥ — s tvrdým srdcem; eṣaḥ — tento (Kṛṣṇa); samāsthitaḥ — poté, co nastoupil; ratham — do kočáru; tam — Jeho; anu — následující; amī — tito; ca — a; tvarayanti — spĕchají; durmadāḥ — ošálení; gopāḥ — pastevci; anobhiḥ — na svých volských povozech; sthaviraiḥ — staršími; upekṣitam — přehlížený; daivam — osud; ca — a; naḥ — s námi; adya — dnes; pratikūlam — nepříznivĕ; īhate — jedná.

Překlad

Kṛṣṇa s tvrdým srdcem již nastoupil do kočáru a pošetilí pastevci teď za Ním spĕchají ve svých volských povozech. Ani stařešinové neříkají nic, aby Ho zastavili. Osud dnes jedná proti nám.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī vyjevuje, co si gopī myslely: „Tito pošetilí pastevci a stařešinové se ani nesnaží Kṛṣṇu zastavit. Neuvĕdomují si snad, že páchají sebevraždu? Pomáhají Kṛṣṇovi odjet do Mathury, ale sami se budou muset vrátit do Vṛndāvanu a v Jeho nepřítomnosti jistĕ zemřou. Celý svĕt ztrácí smysl.“