Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.39.26

Verš

maitad-vidhasyākaruṇasya nāma bhūd
akrūra ity etad atīva dāruṇaḥ
yo ’sāv anāśvāsya su-duḥkhitam janaṁ
priyāt priyaṁ neṣyati pāram adhvanaḥ

Synonyma

— nemĕlo by; etat-vidhasya — takové; akaruṇasya — nemilostivé osoby; nāma — jméno; bhūt — být; akrūraḥ iti — „Akrūra“; etat — toto; atīva — nesmírnĕ; dāruṇaḥ — krutý; yaḥ — kdo; asau — on; anāśvāsya — neutĕšující; su-duḥkhitam — jež velmi trpí; janam — lidi; priyāt — než nejmilejší; priyam — milého (Kṛṣṇu); neṣyati — vezme; pāram adhvanaḥ — mimo náš dohled.

Překlad

Ten, který se dopouští tohoto nelítostného činu, by se nemĕl jmenovat Akrūra. Je tak nesmírnĕ krutý, že se ani nepokouší utĕšit trpící obyvatele Vraji, a přitom odváží Kṛṣṇu, který je nám milejší než sám život.