Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.39.20

Verš

yas tvaṁ pradarśyāsita-kuntalāvṛtaṁ
mukunda-vaktraṁ su-kapolam un-nasam
śokāpanoda-smita-leśa-sundaraṁ
karoṣi pārokṣyam asādhu te kṛtam

Synonyma

yaḥ — kdo; tvam — ty; pradarśya — ukazující; asita — černými; kuntala — kadeřemi; āvṛtam — lemovanou; mukunda — Kṛṣṇovu; vaktram — tvář; su-kapolam — s jemnými lícemi; ut-nasam — a zdviženým nosem; śoka — utrpení; apanoda — ničícím; smita — s Jeho úsmĕvem; leśa — lehkým; sundaram — krásným; karoṣi — činíš; pārokṣyam — neviditelnou; asādhu — nesprávné; te — tebou; kṛtam — učinĕné.

Překlad

Poté, co jsi nám ukázala Mukundovu tvář, lemovanou černými kadeřemi a zkrášlenou Jeho jemnými lícemi, zdviženým nosem a laskavými úsmĕvy, jež ničí veškeré utrpení, činíš teď tuto tvář neviditelnou. Toto tvé chování není vůbec správné.