Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.39.16

Verš

smarantyaś cāparāḥ śaurer
anurāga-smiteritāḥ
hṛdi-spṛśaś citra-padā
giraḥ sammumuhuḥ striyaḥ

Synonyma

smarantyaḥ — vzpomínající; ca — a; aparāḥ — jiné; śaureḥ — Kṛṣṇy; anurāga — láskyplným; smita — Jeho úsmĕvem; īritāḥ — vyjádřenou; hṛdi — srdce; spṛśaḥ — dotýkající se; citra — úžasnými; padāḥ — s výrazy; giraḥ — na řeč; sammumuhuḥ — omdlely; striyaḥ — ženy.

Překlad

A ještĕ jiné mladé ženy omdlely z pouhého vzpomínání na slova Pána Śauriho (Kṛṣṇy). Ta slova, ozdobená úžasnými výrazy a vyjádřená láskyplnými úsmĕvy, se hluboce dotýkala srdcí tĕch mladých dívek.