Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.33.8

Verš

uccair jagur nṛtyamānā
rakta-kaṇṭhyo rati-priyāḥ
kṛṣṇābhimarśa-muditā
yad-gītenedam āvṛtam

Synonyma

uccaiḥ — hlasitĕ; jaguḥ — zpívaly; nṛtyamānāḥ — když tančily; rakta — nabarvené; kaṇṭhyaḥ — jejich krky; rati — milostnému požitku; priyāḥ — oddané; kṛṣṇa-abhimarśa — díky doteku Pána Kṛṣṇy; muditāḥ — radující se; yat — jejichž; gītena — zpĕvem; idam — celý tento vesmír; āvṛtam — je prostoupený.

Překlad

Gopī hlasitĕ zpívaly a tančily, dychtivé tĕšit se z milostné lásky, s různĕ zbarvenými krky. Kṛṣṇovy doteky je zaplavovaly radostí a zpívaly písnĕ, které naplňovaly celý vesmír.

Význam

Podle autoritativní knihy o hudbĕ zvané Saṅgīta-sāra platí: tāvanta eva rāgāḥ sūryāvatyo jīva-jātayaḥ, teṣu ṣoḍaśa-sāhasrī purā gopī-kṛtā varā – „Existuje tolik hudebních rāg, kolik je životních druhů. Mezi tĕmito rāgami jich je šestnáct tisíc hlavních a ty projevují gopī.Gopī tedy vytvořily šestnáct tisíc různých rāg neboli hudebních nálad, které se následnĕ rozšířily po celém svĕtĕ. Slova yad-gītenedam āvṛtam také vyjadřují, že oddaní na celém svĕtĕ i dnes oslavují Kṛṣṇu po příkladu gopī.