Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.33.29

Verš

śrī-śuka uvāca
dharma-vyatikramo dṛṣṭa
īśvarāṇāṁ ca sāhasam
tejīyasāṁ na doṣāya
vahneḥ sarva-bhujo yathā

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; dharma-vyatikramaḥ — překračování náboženských či mravních zásad; dṛṣṭaḥ — vidĕné; īśvarāṇām — mocných vládců; ca — dokonce; sāhasam — vycházející z troufalosti; tejīyasām — kteří jsou duchovnĕ silní; na — ne; doṣāya — (vede) k jakékoliv chybĕ; vahneḥ — ohnĕ; sarva — všeho; bhujaḥ — pohlcení; yathā — jako.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī řekl: Postavení mocných vládců nenaruší žádné zdánlivĕ troufalé překročení mravnosti, jež u nich můžeme vidĕt, protože jsou jako oheň, který pohlcuje vše, co se do nĕj vloží, a přesto zůstává neznečištĕný.

Význam

Vznešené, mocné osobnosti nezničí zdánlivé překročení mravních zásad. Śrīdhara Svāmī uvádí příklady Brahmy, Indry, Somy, Viśvāmitry a dalších. Oheň pohlcuje vše, co se do nĕj vloží, ale nemĕní svou povahu. Podobnĕ ani vznešená osobnost nepoklesne ze svého postavení kvůli nestandardnímu chování. V následujícím verši však Śukadeva Gosvāmī jasnĕ vysvĕtluje, že pokud se budeme snažit napodobovat vznešené osobnosti, které vládnou vesmíru, výsledek bude katastrofální.