Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.33.23

Verš

so ’mbhasy alaṁ yuvatibhiḥ pariṣicyamānaḥ
premṇekṣitaḥ prahasatībhir itas tato ’ṅga
vaimānikaiḥ kusuma-varṣibhir īdyamāno
reme svayaṁ sva-ratir atra gajendra-līlaḥ

Synonyma

saḥ — On; ambhasi — ve vodĕ; alam — velmi; yuvatibhiḥ — dívkami; pariṣicyamānaḥ — postříkaný; premṇā — s láskou; īkṣitaḥ — na nĕhož bylo pohlíženo; prahasatībhiḥ — rozesmátými; itaḥ tataḥ — tu a tam; aṅga — můj milý králi; vaimānikaiḥ — tĕmi, kdo létali ve svých letadlech; kusuma — kvĕty; varṣibhiḥ — kteří shazovali jako déšť; īḍyamānaḥ — uctívaný; reme — užíval si; svayam — sám; sva-ratiḥ — spokojený sám v sobĕ; atra — tady; gaja-indra — krále slonů; līlaḥ — jehož hra.

Překlad

Můj milý králi, ve vodĕ na Kṛṣṇu hledĕly a s láskou cákaly ze všech stran rozesmáté gopī. Polobozi Ho uctívali tím, že na Nĕj shazovali spršky kvĕtů ze svých letadel a sám v sobĕ spokojený Pán se bavil hrou jako král slonů.