Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.33.22

Verš

tābhir yutaḥ śramam apohitum aṅga-saṅga-
ghṛṣṭa-srajaḥ sa kuca-kuṅkuma-rañjitāyāḥ
gandharva-pālibhir anudruta āviśad vāḥ
śrānto gajībhir ibha-rāḍ iva bhinna-setuḥ

Synonyma

tābhiḥ — jimi; yutaḥ — doprovázený; śramam — únavu; apohitum — aby zahnal; aṅga-saṅga — milostnými doteky; ghṛṣṭa — rozdrcená; srajaḥ — jehož girlanda; saḥ — On; kuca — z jejich ňader; kuṅkuma — rumĕlkového prášku; rañjitāyāḥ — jež byla umazaná barvou; gandharva-pa — (jež vypadaly jako) vůdci nebeských zpĕváků; alibhiḥ — včelami; anudrutaḥ — rychle následovaný; āviśat — vstoupil; vāḥ — do vody; śrāntaḥ — unavený; gajībhiḥ — se svými sloními družkami; ibha-rāṭ — královský slon; iva — jako; bhinna — jenž rozboural; setuḥ — hráze rýžovištĕ.

Překlad

Girlanda Pána Kṛṣṇy byla bĕhem Jeho milostného laškování s gopīmi rozdrcena a červenĕ zbarvena kuṅkumovým práškem z jejich ňader. Aby zahnal únavu gopī, vstoupil do vody Yamuny, rychle následován včelami, jež zpívaly jako ti nejlepší z Gandharvů. Vypadal jako důstojný slon, který se jde osvĕžit do vody ve společnosti svých družek. Pán překračoval všechna pravidla svĕtské i védské morálky, tak jako mocný slon bourá hráze rýžovištĕ.