Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.32.19

Verš

bhajato ’pi na vai kecid
bhajanty abhajataḥ kutaḥ
ātmārāmā hy āpta-kāmā
akṛta-jñā guru-druhaḥ

Synonyma

bhajataḥ — tĕm, kdo jednají příznivĕ; api — dokonce; na — ne; vai — jistĕ; kecit — nĕkteří; bhajanti — oplácejí; abhajataḥ — tĕm, kdo nejednají příznivĕ; kutaḥ — natož; ātma-ārāmāḥ — v nitru spokojení; hi — jistĕ; āpta-kāmāḥ — ti, kdo si již splnili své hmotné tužby; akṛta-jñāḥ — ti, kdo jsou nevdĕční; guru-druhaḥ — ti, kdo chovají zášť vůči výše postaveným.

Překlad

Pak jsou tu ti, kdo nacházejí duchovní spokojenost ve svém nitru, splnili si hmotné tužby nebo ti, kdo mají nevdĕčnou povahu či jednoduše chovají zášť vůči výše postaveným osobám. Tyto osoby nebudou milovat ani ty, kdo je milují, natož ty, kdo se k nim stavĕjí nepřátelsky.

Význam

Nĕkteří lidé, spokojení ve svém nitru na duchovní úrovni, neopĕtují náklonnost druhých, protože se chtĕjí vyhnout zapletení ve svĕtských vztazích. Jiní neopĕtují jednoduše ze závisti nebo domýšlivosti. A další neopĕtují proto, že jsou po hmotné stránce spokojení, a nezajímají se tedy o nové hmotné příležitosti. Všechny tyto vĕci Pán Kṛṣṇa trpĕlivĕ vysvĕtluje gopīm.