Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.32.18

Verš

bhajanty abhajato ye vai
karuṇāḥ pitarau yathā
dharmo nirapavādo ’tra
sauhṛdaṁ ca su-madhyamāḥ

Synonyma

bhajanti — oddanĕ slouží; abhajataḥ — tĕm, kdo jejich chování neopĕtují; ye — ti, kdo; vai — jistĕ; karuṇāḥ — milostiví; pitarau — rodiče; yathā — jako; dharmaḥ — náboženská povinnost; nirapavādaḥ — bezchybná; atra — v tomto; sauhṛdam — přátelství; ca — a; su-madhyamāḥ — ó dívky s útlými pasy.

Překlad

Mé drahé gopī s útlými pasy, nĕkteří lidé jsou skutečnĕ milostiví neboli – jako rodiče – přirozenĕ milující. Tyto osoby, jež oddanĕ slouží i tĕm, kdo jejich vztah neopĕtují, kráčí pravou, bezchybnou cestou náboženství a jsou praví dobrodinci.