Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.32.14

Verš

tatropaviṣṭo bhagavān sa īśvaro
yogeśvarāntar-hṛdi kalpitāsanaḥ
cakāsa gopī-pariṣad-gato ’rcitas
trailokya-lakṣmy-eka-padaṁ vapur dadhat

Synonyma

tatra — tam; upaviṣṭaḥ — usazený; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; saḥ — On; īśvaraḥ — svrchovaný vládce; yoga-īśvara — mistrů mystické meditace; antaḥ — uvnitř; hṛdi — srdcí; kalpita — připravené; āsanaḥ — Jeho sedadlo; cakāsa — vypadal zářivĕ; gopī-pariṣat — ve shromáždĕní gopī; gataḥ — přítomný; arcitaḥ — uctívaný; trai-lokya — tří svĕtů; lakṣmī — krásy a dalších rysů vznešenosti; eka — výlučný; padam — zdroj; vapuḥ — svou transcendentální osobní podobu; dadhat — projevující.

Překlad

Pán Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, pro nĕhož velcí mistři mystické meditace připravují sedadlo ve svých srdcích, usedl ve shromáždĕní gopī. Jeho transcendentální tĕlo, které je výlučným sídlem veškeré krásy a vznešenosti ve třech svĕtech, jasnĕ zářilo, když Ho gopī uctívaly.

Význam

Mezi mistry mystické meditace patří Pán Śiva, Ananta Śeṣa a další vznešené osobnosti. Ti všichni uchovávají Pána usazeného v lotosu svých srdcí. Tentýž Pán, přemožený silnou nesobeckou láskou gopī, svolil, že se stane jejich milencem a poté, co posedí na jejich voňavých šátcích na břehu řeky Yamuny, s nimi bude ve Vṛndāvanu tančit.