Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.3.41

Verš

adṛṣṭvānyatamaṁ loke
śīlaudārya-guṇaiḥ samam
ahaṁ suto vām abhavaṁ
pṛśnigarbha iti śrutaḥ

Synonyma

adṛṣṭvā — nenacházející; anyatamam — kohokoliv jiného; loke — v tomto světě; śīla-audārya-guṇaiḥ — s transcendentálními vlastnostmi, jež vytvářejí dobrý charakter a velkodušnost; samam — rovného vám; aham — Já; sutaḥ — synem; vām — vás obou; abhavam — stal jsem se; pṛśni-garbhaḥ — proslulý jako dítě Pṛśni; iti — tak; śrutaḥ — jsem známý.

Překlad

“Jelikož jsem nenašel nikoho jiného s takovou upřímností a dalšími vlastnostmi, jež vytvářejí dobrý charakter, jako máte vy, zjevil jsem se v tomto světě jako Pṛśnigarbha neboli ten, kdo je proslulý tím, že se narodil z lůna Pṛśni.”

Význam

V Tretā-yuze se Pán zjevil jako Pṛśnigarbha. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura říká: pṛśnigarbha iti so 'yaṁ tretā-yugāvatāro lakṣyate.