Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.29.6-7

Verš

pariveṣayantyas tad dhitvā
pāyayantyaḥ śiśūn payaḥ
śuśrūṣantyaḥ patīn kāścid
aśnantyo ’pāsya bhojanam
limpantyaḥ pramṛjantyo ’nyā
añjantyaḥ kāśca locane
vyatyasta-vastrābharaṇāḥ
kāścit kṛṣṇāntikaṁ yayuḥ

Synonyma

pariveṣayantyaḥ — oblékání; tat — toho; hitvā — když zanechaly; pāyayantyaḥ — kojení; śiśūn — svých dĕtí; payaḥ — mlékem; śuśrūṣantyaḥ — osobní služby; patīn — svým manželům; kāścit — nĕkteré z nich; aśnantyaḥ — které jedly; apāsya — ponechaly stranou; bhojanam — své pokrmy; limpantyaḥ — líčení; pramṛjantyaḥ — čištĕní svých tĕl olejíčky; anyāḥ — jiné; añjantyaḥ — nanášení kajjalu; kāśca — nĕkteré; locane — na oči; vyatyasta — špatnĕ oblečené; vastra — jejich šaty; ābharaṇāḥ — a ozdoby; kāścit — nĕkteré z nich; kṛṣṇa-antikam — do blízkosti Pána Kṛṣṇy; yayuḥ — šly.

Překlad

Nĕkteré z nich se oblékaly, kojily svá nemluvňata nebo osobnĕ sloužily svým manželům, ale všechny zanechaly tĕchto povinností a šly se setkat s Kṛṣṇou. Jiné gopī večeřely, myly se, líčily se nebo si nanášely kajjal na oči. Všechny gopī však s tĕmito činnostmi okamžitĕ přestaly, a přestože mĕly šaty a ozdoby zcela neupravené, spĕchaly za Kṛṣṇou.