Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.29.41

Verš

vyaktaṁ bhavān vraja-bhayārti-haro ’bhijāto
devo yathādi-puruṣaḥ sura-loka-goptā
tan no nidhehi kara-paṅkajam ārta-bandho
tapta-staneṣu ca śiraḥsu ca kiṅkarīṇām

Synonyma

vyaktam — zjevnĕ; bhavān — Ty; vraja — obyvatel Vraji; bhaya — strach; ārti — a trápení; haraḥ — jako ten, kdo odstraňuje; abhijātaḥ — narodil ses; devaḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; yathā — jako; ādi-puruṣaḥ — prvotní Pán; sura-loka — planet polobohů; goptā — ochránce; tat — proto; naḥ — naše; nidhehi — laskavĕ polož; kara — svou ruku; paṅkajam — podobnou lotosu; ārta — soužených; bandho — ó příteli; tapta — planoucí; staneṣu — na ňadra; ca — a; śiraḥsu — na hlavy; ca — také; kiṅkarīṇām — svých služebnic.

Překlad

Zjevnĕ ses narodil na tomto svĕtĕ proto, abys obyvatele Vraji zbavil strachu a trápení, tak jako Nejvyšší Osobnost Božství, prvotní Pán, chrání panství polobohů. Proto, ó příteli soužených, laskavĕ polož svou lotosovou ruku na hlavy a planoucí ňadra svých služebnic.