Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.29.39

Verš

vīkṣyālakāvṛta-mukhaṁ tava kuṇdala-śrī
gaṇḍa-sthalādhara-sudhaṁ hasitāvalokam
dattābhayaṁ ca bhuja-daṇḍa-yugaṁ vilokya
vakṣaḥ śriyaika-ramaṇaṁ ca bhavāma dāsyaḥ

Synonyma

vīkṣya — když vidíme; alaka — Tvými vlasy; āvṛta — zakrytý; mukham — obličej; tava — Tvůj; kuṇḍala — Tvých náušnic; śrī — s krásou; gaṇḍa-sthala — mající tváře; adhara — Tvých rtů; sudham — a nektar; hasita — usmĕvavými; avalokam — s pohledy; datta — udílející; abhayam — nebojácnost; ca — a; bhuja-daṇḍa — Tvých mocných paží; yugam — pár; vilokya — když hledíme na; vakṣaḥ — Tvou hruď; śrī — bohynĕ štĕstí; eka — jediný; ramaṇam — zdroj potĕšení; ca — a; bhavāma — musíme se stát; dāsyaḥ — Tvými služebnicemi.

Překlad

Když hledíme na Tvůj obličej lemovaný kadeřemi vlasů, na Tvé tváře zkrášlené náušnicemi, na Tvé rty plné nektaru a na Tvůj usmĕvavý pohled a také když vidíme Tvé dvĕ impozantní paže, které zahánĕjí náš strach, a Tvou hruď, která je jediným zdrojem potĕšení pro bohyni štĕstí, musíme se stát Tvými služebnicemi.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura vidí jednání gopī s Kṛṣṇou takto:

„Kṛṣṇa říká, ,Vy se chcete stát Mými služebnicemi – mám vás tedy nĕjak platit, nebo se nabízíte zadarmo?̀

Gopī odpovídají, ,Ty si nás kupuješ už od začátku našeho raného ženství a platíš miliónkrát víc než dostatečnĕ. Tím platem je Tvůj usmĕvavý pohled podobný drahokamu, který tvoří velký poklad, o jakém jsme nikdy neslyšely a jaký jsme nikde jinde nevidĕly.

Když si vložíš na hlavu svůj zlatý turban, Tvá služebná bude jednat jako Tvůj komorník a bude turban pomalu posouvat, až bude umístĕný přesnĕ tak, jak má. A i když jí prstem pohrozíš a budeš se jí v tom snažit usilovnĕ zabránit, vsune ruku pod turban a využije příležitosti k tomu, aby Ti pohlédla do obličeje. Tak si budeme my, Tvé služebné, očima vychutnávat Tvou sladkost, kterou hojnĕ oplýváš.̀

Kṛṣṇa říká: ,Vaši manželé toto naše chování nesnesou. Budou si rozhořčenĕ stĕžovat králi Kaṁsovi a tím pro Mĕ i pro vás vytvoří situaci nahánĕjící strach.̀

Gopī říkají: ,Ale Kṛṣṇo, Tvé mocné paže nás zbavují strachu, jako když jsi držel kopec Govardhan, abys nás ochránil před Mahendrovou pýchou. Ty paže jistĕ toho zloducha Kaṁsu zabijí.̀

,Ale Já se řídím náboženskými zásadami a nemohu si dĕlat z manželek jiných mužů své služebné.̀

,Ó drahý korunní klenote mezi zbožnými osobami, můžeš sice říkat, že si nechceš dĕlat služebné z manželek pastevců, ale už sis násilím odvedl Lakṣmī, manželku Nārāyaṇa, z Vaikuṇṭhy a nosíš ji na hrudi. Ze studu přijala podobu zlatého pruhu na Tvé hrudi a tam nachází své jediné potĕšení. Kromĕ toho dobře víme, že nikdy neodmítáš žádnou krásnou ženu ve všech čtrnácti svĕtech a ani nad tĕmito svĕty – na Vaikuṇṭhaloce, která leží mimo tento vesmír – bez ohledu na to, kdo je nebo komu náleží.̀“