Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.29.36

Verš

yarhy ambujākṣa tava pāda-talaṁ ramāyā
datta-kṣaṇaṁ kvacid araṇya-jana-priyasya
asprākṣma tat-prabhṛti nānya-samakṣam añjaḥ
sthātuṁs tvayābhiramitā bata pārayāmaḥ

Synonyma

yarhi — když; ambuja — jako lotosy; akṣa — ó Ty, který máš oči; tava — Tvých; pāda — nohou; talam — u chodidel; ramāyāḥ — bohyni štĕstí, Śrīmatī Lakṣmīdevī; datta — poskytující; kṣaṇam — slavnost; kvacit — nĕkdy; araṇya — kteří žijí v lese; jana — lidem; priyasya — který jsi drahý; asprākṣma — dotkneme se; tat-prabhṛti — od té chvíle; na — nikdy; anya — jakéhokoliv jiného muže; samakṣam — v přítomnosti; añjaḥ — přímo; sthātum — stát; tvayā — Tebou; abhiramitāḥ — naplnĕné radostí; bata — jistĕ; pārayāmaḥ — budeme schopné.

Překlad

Ó Ty, který máš oči jako lotosy, pro bohyni štĕstí je slavností, kdykoliv se dotkne chodidel Tvých lotosových nohou. Jsi velmi drahý obyvatelům lesa, a proto se i my budeme tĕchto lotosových nohou dotýkat. Od té chvíle už nedokážeme ani stát v přítomnosti jakéhokoliv jiného muže, protože budeme dokonale uspokojené Tebou.