Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.29.26

Verš

asvargyam ayaśasyaṁ ca
phalgu kṛcchraṁ bhayāvaham
jugupsitaṁ ca sarvatra
hy aupapatyaṁ kula-striyaḥ

Synonyma

asvargyam — nevedoucí do nebe; ayaśasyam — nepříznivé pro dobrou povĕst; ca — a; phalgu — bezcenné; kṛcchram — obtížné: bhaya-āvaham  –  vzbuzující strach; jugupsitam — zavrženíhodné; ca — a: sarvatra  –  ve všech případech; hi — jistĕ; aupapatyam — cizoložné zálety; kula-striyaḥ — pro ženu pocházející ze ctihodné rodiny.

Překlad

Pro ženu ze ctihodné rodiny jsou nicotné cizoložné zálety vždy hodné zavržení. Brání jí v dosažení nebes, ničí její dobrou povĕst a přinášejí jí tĕžkosti a strach.