Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.29.25

Verš

duḥśīlo durbhago vṛddho
jaḍo rogy adhano ’pi vā
patiḥ strībhir na hātavyo
lokepsubhir apātakī

Synonyma

duḥśīlaḥ — špatného charakteru; durbhagaḥ — nešťastný; vṛddhaḥ — starý; jaḍaḥ — zaostalý; rogī — nemocný; adhanaḥ — chudý; api — dokonce; patiḥ — manžel; strībhiḥ — ženami; na hātavyaḥ — nemá být zavržen; loka — dobré postavení v příštím životĕ; īpsubhiḥ — které si přejí; apātakī — (pokud) není pokleslý.

Překlad

Ženy, které chtĕjí v příštím životĕ dosáhnout dobrého postavení, by nemĕly nikdy opustit manžela, který nepoklesl ze svých náboženských zásad, i když je nepříjemný, nešťastný, starý, pošetilý, nemocný či chudý.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī cituje podobný výrok ze smṛti-śāstry: patiṁ tv apatitaṁ bhajet – „Je třeba sloužit pánovi, který není pokleslý.“ Nĕkdy je slyšet pošetilé tvrzení, že žena má svého manžela následovat i tehdy, když poklesl z duchovních zásad, protože je jejím „guruem“. Vĕdomí Kṛṣṇy se však nedá podřídit žádným jiným náboženským zásadám, a proto guru, který svého následovníka vede k materialistickému, hříšnému jednání, ztrácí své postavení gurua. Śrīla Prabhupāda prohlásil, že systém monarchie se v Evropĕ zhroutil proto, že monarchové zneužívali svého postavení. Podobnĕ muži v západním svĕtĕ zneužívali a vykořisťovali ženy, a proto je zde nyní populární hnutí, ve kterém ženy odmítají autoritu svých manželů. Muži by mĕli být v ideálním případĕ neochvĕjní v duchovním životĕ a ženám ve své péči poskytovat čisté, upřímné vedení.

Gopī však jsou na nejvyšší úrovni duchovní dokonalosti, a proto transcendovaly všechny pozitivní i negativní náboženské ohledy. Jsou totiž vĕčnými milovnicemi Absolutní Pravdy.