Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.29.24

Verš

bhartuḥ śuśrūṣaṇaṁ strīṇāṁ
paro dharmo hy amāyayā
tad-bandhūnāṁ ca kalyāṇaḥ
prajānāṁ cānupoṣaṇam

Synonyma

bhartuḥ — manželovi; śuśrūṣaṇam — vĕrná služba; strīṇām — pro ženy; paraḥ — nejvyšší; dharmaḥ — náboženská povinnost; hi — jistĕ; amāyayā — bez neupřímnosti; tat-bandhūnām — manželovým příbuzným; ca — a; kalyāṇaḥ — konání dobra; prajānām — o potomky; ca — a; anupoṣaṇam — péče.

Překlad

Nejvyšší náboženskou povinností ženy je upřímnĕ sloužit svému manželovi, chovat se dobře ke členům jeho rodiny a řádnĕ se starat o své dĕti.

Význam

Śrīla Jīva Gosvāmī zde bystře podotýká, že pravým, vĕčným manželem gopī je Pán Kṛṣṇa, ne jejich takzvaní manželé doma, kteří je klamnĕ považují za svůj majetek. Přímočaré vysvĕtlení slova amāyayā, „bez iluze“, tedy vyjevuje, že nejvyšší náboženskou povinností gopī je sloužit Śrī Kṛṣṇovi, svému pravému milenci.