Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.29.23

Verš

atha vā mad-abhisnehād
bhavatyo yantritāśayāḥ
āgatā hy upapannaṁ vaḥ
prīyante mayi jantavaḥ

Synonyma

atha — anebo; mat-abhisnehāt — kvůli lásce ke Mnĕ; bhavatyaḥ — vy; yantrita — podrobená; aśayāḥ — vaše srdce; āgatāḥ — přišly jste; hi — jistĕ; upapannam — vhodné; vaḥ — z vaší strany; prīyante — cítí náklonnost; mayi — ke Mnĕ; jantavaḥ — všechny živé bytosti.

Překlad

Na druhou stranu jste sem možná přišly ze své velké lásky ke Mnĕ, která se zmocnila vašich srdcí. To je z vaší strany samozřejmĕ naprosto chvályhodné, protože všechny živé bytosti ke Mnĕ cítí přirozenou náklonnost.