Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.29.20

Verš

mātaraḥ pitaraḥ putrā
bhrātaraḥ patayaś ca vaḥ
vicinvanti hy apaśyanto
mā kṛḍhvaṁ bandhu-sādhvasam

Synonyma

mātaraḥ — matky; pitaraḥ — otcové; putrāḥ — synové; bhrātaraḥ — bratři; patayaḥ — manželé; ca — a; vaḥ — vaši; vincinvanti — hledají; hi — jistĕ; apaśyantaḥ — když nevidí; kṛḍhvam — nepůsobte; bandhu — svým příbuzným; sādhvasam — úzkost.

Překlad

Vaše matky, otcové, synové, bratři a manželé vás jistĕ hledají, když vás nevidí doma. Nepůsobte svým příbuzným úzkost.