Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.29.18

Verš

śrī-bhagavān uvāca
svāgataṁ vo mahā-bhāgāḥ
priyaṁ kiṁ karavāṇi vaḥ
vrajasyānāmayaṁ kaccid
brūtāgamana-kāraṇam

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil; su-āgatam — vítám; vaḥ — vás; mahā-bhāgāḥ — ó nanejvýš požehnané ženy; priyam — příjemného; kim — co; karavāṇi — mohu udĕlat; vaḥ — pro vás; vrajasya — Vraji; anāmayam — blaho; kaccit — zda; brūta — prosím řeknĕte; āgamana — vašeho příchodu; kāraṇam — důvod.

Překlad

Pán Kṛṣṇa řekl: Vítejte, ó nanejvýš požehnané ženy! Co mohu udĕlat, abych vás potĕšil? Je ve Vraji všechno v pořádku? Řeknĕte Mi prosím, proč jste sem přišly.

Význam

Pán Kṛṣṇa velmi dobře vĕdĕl, proč gopī přišly. Vlastnĕ je romantickými melodiemi své flétny přivolal. Kṛṣṇa tedy gopī jen škádlil, když se jich ptal: „Proč jste sem tak rychle přibĕhly? Dĕje se ve mĕstĕ nĕco zlého? Proč jste sem vůbec přišly? Co chcete?“

Gopī byly Kṛṣṇovy mladé milenky, a proto je tyto otázky jistĕ zmátly, neboť reagovaly na Kṛṣṇovo vábení s jednoduchým uvažováním, že si s Ním budou užívat milostné lásky.