Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.29.14

Verš

nṛṇāṁ niḥśreyasārthāya
vyaktir bhagavato nṛpa
avyayasyāprameyasya
nirguṇasya guṇātmanaḥ

Synonyma

nṛṇām — pro lidstvo; niḥśreyasa — nejvyššího prospĕchu; arthāya — za účelem; vyaktiḥ — osobní zjevení; bhagavataḥ — Nejvyššího Pána; nṛpa — ó králi; avyayasya — nevyčerpatelného; aprameyasya — nezmĕrného; nirguṇasya — netknutného hmotnými kvalitami; guṇa-ātmanaḥ — vládce hmotných kvalit.

Překlad

Ó králi, Nejvyšší Pán je nevyčerpatelný, nezmĕrný a hmotné kvality se Ho nemohou dotknout, protože je jejich vládcem. Účelem Jeho osobního zjevení v tomto svĕtĕ je udĕlit lidstvu ten nejvyšší prospĕch.

Význam

Jelikož Pán Kṛṣṇa sestupuje, aby prospĕl celému lidstvu, proč by opomíjel nevinné mladé dívky, jež Ho milovaly víc než kdokoliv jiný? I když Pán dává svým čistým oddaným sám sebe, je avyaya, nevyčerpatelný, protože je aprameya, nezmĕrný. Je také nirguṇa, prostý vlivu hmotných kvalit, a proto jsou ti, kdo se s Ním důvĕrnĕ sdružují, na stejné duchovní úrovni. Pán je guṇātmā, vládce či původní osobnost v pozadí kvalit přírody, a to je důvod, proč Ho nepoutají. Kvality přírody jsou Jeho energie, takže na Nĕho nemohou působit.