Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.27.6

Verš

pitā gurus tvaṁ jagatām adhīśo
duratyayaḥ kāla upātta-daṇḍaḥ
hitāya cecchā-tanubhiḥ samīhase
mānaṁ vidhunvan jagad-īśa-māninām

Synonyma

pitā — otec; guruḥ — duchovní učitel; tvam — Ty; jagatām — celého vesmíru; adhīśaḥ — nejvyšší vládce; duratyayaḥ — nepřemožitelný; kālaḥ — čas; upātta — udílející; daṇḍaḥ — trest; hitāya — ve prospĕch; ca — a; icchā — které přijímáš ze své svobodné vůle; tanubhiḥ — svými transcendentálními podobami; samīhase — usilující; mānam — pýchu; vidhunvan — odstraňující; jagat-īśa — pány vesmíru; māninām — tĕch, kteří se pokládají za.

Překlad

Jsi otec a duchovní učitel celého tohoto vesmíru a také jeho svrchovaný vládce. Jsi nepřemožitelný čas udílející tresty hříšníkům v jejich prospĕch. Ve svých různých inkarnacích, které si vybíráš z vlastní svobodné vůle, jednáš ráznĕ, abys odstranil pýchu tĕch, kdo se pokládají za pány tohoto svĕta.

Význam

Významné je zde slovo hitāya. Pán Kṛṣṇa chrání náboženství a trestá zlovolné pro dobro celého vesmíru. Pošetilí falešní knĕží, kterým se nedostává víry, Boha kritizují, když působením přírody trestá živé bytosti. Ale ať je Pán Kṛṣṇa trestá nepřímo skrze přírodu nebo přímo ve svých inkarnacích, jak se o tom mluví zde, má plné právo to dĕlat, protože je otcem, duchovním učitelem a nejvyšším vládcem celého vesmíru. Další způsob, jak potlačuje mylné pokusy podmínĕných duší založit království Boha bez Boha, je prostřednictvím svého aspektu nepřemožitelného času. Říká se: „Škoda každé rány, která padne vedle“ a to je pravda. Ve skutečnosti je to Pánova milost, že si dává tu práci s nápravou našeho špatného chování, i když lidé bez víry Jeho otcovskou bdĕlost kritizují.