Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.27.13

Verš

tvayeśānugṛhīto ’smi
dhvasta-stambho vṛthodyamaḥ
īśvaraṁ gurum ātmānaṁ
tvām ahaṁ śaraṇaṁ gataḥ

Synonyma

tvayā — Tebou; īśa — ó Pane; anugṛhītaḥ — obdařený milostí; asmi — jsem; dhvasta — zničená; stambhaḥ — má pýcha; vṛthā — bezvýsledný; udyamaḥ — můj pokus; īśvaram — Nejvyššímu Pánovi; gurum — duchovnímu učiteli; ātmānam — pravému vlastnímu Já; tvām — k Tobĕ; aham — já; śaraṇam — do útočištĕ; gataḥ — přišel jsem.

Překlad

Ó Pane, tím, že jsi zničil mou pýchu a překazil můj pokus (postrestat Vṛndāvan), jsi mi projevil milost. Nyní přicházím k Tobĕ, Nejvyšší Pane, duchovní učiteli a Nejvyšší Duše, přijmout útočištĕ.