Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.24.34

Verš

anāṁsy anaḍud-yuktāni
te cāruhya sv-alaṅkṛtāḥ
gopyaś ca kṛṣṇa-vīryāṇi
gāyantyaḥ sa-dvijāśiṣaḥ

Synonyma

anāṁsi — povozech; anaḍut-yuktāni — zapřažených za voly; te — ony; ca — a; āruhya — jedoucí na; su-alaṅkṛtāḥ — krásnĕ ozdobené; gopyaḥ — ženy pastevců; ca — a; kṛṣṇa-vīryāṇi — slavné činy Pána Kṛṣṇy; gāyantyaḥ — opĕvující; sa — společnĕ s; dvijabrāhmaṇů; āśiṣaḥ — požehnáními.

Překlad

Krásnĕ ozdobené ženy pastevců jely na volských povozech a opĕvovaly slávu Pána Kṛṣṇy. Jejich písnĕ se mísily s požehnáními, která pronášeli brāhmaṇové.