Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.24.28

Verš

anyebhyaś cāśva-cāṇḍāla-
patitebhyo yathārhataḥ
yavasaṁ ca gavāṁ dattvā
giraye dīyatāṁ baliḥ

Synonyma

anyebhyaḥ — ostatním; ca — také; ā-śva-cāṇḍāla — dokonce včetnĕ psů a pojídačů psů; patitebhyaḥ — pokleslým osobám; yathā — jak; arhataḥ — náleží případ od případu; yavasam — trávu; ca — a; gavām — kravám; dattvā — poté, co dáte; giraye — kopci zvanému Govardhan; dīyatām — mĕly by se předložit; baliḥ — uctivé obĕtiny.

Překlad

Poté, co rozdáte příslušné pokrmy všem ostatním, včetnĕ tak pokleslých duší, jako jsou psi a pojídači psů, byste mĕli dát trávu kravám a pak předložit uctivé obĕtiny kopci Govardhanu.