Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.24.27

Verš

hūyantām agnayaḥ samyag
brāhmaṇair brahma-vādibhiḥ
annaṁ bahu-guṇaṁ tebhyo
deyaṁ vo dhenu-dakṣiṇāḥ

Synonyma

hūyantām — mĕly by být přivolány; agnayaḥ — obĕtní ohnĕ; samyak — řádnĕ; brāhmaṇaiḥbrāhmaṇy; brahma-vādibhiḥ — znalci Véd; annam — jídlo; bahu-guṇam — chutnĕ připravené; tebhyaḥ — jim; deyam — mĕlo by být dáno; vaḥ — vámi; dhenu-dakṣiṇāḥ — krávy a další dary jako odmĕna.

Překlad

Brāhmaṇové znalí védských manter musí náležitĕ přivolat obĕtní ohnĕ. Potom byste je mĕli nasytit chutnĕ připraveným jídlem a odmĕnit kravami a dalšími dary.

Význam

Podle Śrīly Śrīdhara Svāmīho dal Pán Śrī Kṛṣṇa svému otci a ostatním obyvatelům Vṛndāvanu pokyny ohlednĕ technických podrobností této védské obĕti proto, aby zajistil kvalitu obĕti a také aby naplnil Nandu a ostatní vírou v plán této obĕti. Pán tedy zmínil, že je nutná přítomnost ortodoxních brāhmaṇů, standardních obĕtních ohňů a patřičného rozdávání milodarů. A vše se mĕlo vykonat v pořadí, které Pán stanovil.